Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

PPA kontrakt (Power Purchase Agreement)


Smlouva PPA o nákupu elektřiny (PPA: Power Purchase Agreement, tzv. „smlouva o koupi elektřiny“) je dlouhodobý kontrakt za pevnou nebo indexovanou cenu, který tak poskytuje smluvním stranám jistotu ceny za silovou složku dodané elektřiny (stabilita budoucích nákladů a výnosů) a současně garantuje původ elektřiny. Evropská komise považuje dlouhodobé smlouvy o nákupu energie z obnovitelných zdrojů za jeden ze způsobů, jak dosáhnout masivního nárůstu obnovitelné energie v Evropě. Podle směrnice (EU) 2018/2001, známé také jako RED II, jsou větrné turbíny, fotovoltaické systémy a vodní energie nejudržitelnějšími způsoby výroby ekologické elektrické energie. RED II nezahrnuje jadernou energii jako obnovitelný zdroj energie.

 

PPA smlouva poskytuje

 • dlouhodobou fixaci ceny silové elektřiny (až na 15 let znáte pevnou cenu silové elektřiny),
 • garantované snížení uhlíkové (emisní) stopy,
 • až 100% pokrytí spotřeby,
 • odběratel si kupuje elektřinu z konkrétního výrobního zdroje,
 • součástí dodávky elektřiny jsou záruky původu elektřiny (cena záruky původu je v ceně elektřiny),
 • pokud zelený zdroj vyrobí více elektřiny, než odběratel spotřebuje, tak dodavatel PPA elektřiny takovou elektřinu prodá jiným odběratelům,
 • pokud zelený zdroj vyrobí méně elektřiny, než odběratel spotřebuje, tak dodavatel PPA elektřiny takovou elektřinu nakoupí od jiných výrobců.

 
Jak funguje PPA smlouva

PPA smlouvu bychom mohli popsat také jako „smluvní propojení mezi průmyslovým odběratelem a konkrétním výrobním zdrojem obnovitelné energie až do výše 100% objemu spotřeby dlouhodobou fixací ceny za MWh takto získané energie“.
Odběr elektřiny podle PPA kontraktu má tyto hlavní fáze

 • výběr nejvhodnější varianty a projektu PPA kontraktu,
 • negociace a podpis PPA kontraktu,
 • pokud výrobní zdroj ještě není postaven, tak výstavba výrobního zdroje s dohodnutou výrobní kapacitou,
 • dodávka elektřiny spolu se zárukou původu elektřiny.

 
Typy PPA smluv

Off-site PPA: (Pay as Contracted, „plať podle toho, co je dohodnuto“)

Místo výroby zelené elektřiny a místo spotřeby této elektřiny nejsou v jednom areálu, tzn. nejsou přímo fyzicky spojeny. Výrobce zelené elektřiny garantuje 100% dodávku zelené elektřiny dle smluvně dohodnutého diagramu. Odběratel má tak zajištěnou dodávku 100% dohodnutého objemu zelené elektřiny, přičemž výrobce garantuje, že za dohnutou cenu zelenou elektřinu dodá odběrateli ze svého výrobního zdroje nebo ji nakoupí na trhu. 100% takto dodané elektřiny má záruku původu elektřiny. Cena elektřiny podle PPA kontraktu „Pay as Contracted“ je zpravidla vyšší, než elektřina odebraná podle PPA kontraktu „Pay as Produced“.

 

Off-site PPA: (Pay as Produced, „plať podle toho, co je vyrobeno“)

Místo výroby zelené elektřiny a místo spotřeby této elektřiny nejsou v jednom areálu, tzn. nejsou přímo fyzicky spojeny. Odběratel elektřiny se zaváže odebrat určité procento vyrobené zelené elektřiny, přičemž výrobce elektřiny negarantuje objem a strukturu výroby elektřiny (z důvodu klimatických podmínek jako jsou délka a intenzita slunečního záření, síla větru a počet větrných dní a pod.). 100% takto dodané elektřiny má záruku původu elektřiny. Cena elektřiny podle PPA kontraktu „Pay as Produced“ je zpravidla nižší, než elektřina odebraná podle PPA kontraktu „Pay as Contracted“.

 

On-site PPA

Místo výroby zelené elektřiny a místo spotřeby této elektřiny jsou v jednom areálu, tzn. jsou přímo fyzicky spojeny.

 

Zelená elektřina pro průmysl v České republice a ve střední Evropě

Trh průmyslových zákazníků zažívá kromě cenových šoků elektřiny a zemního plynu i rostoucí zájem o řešení pro cíle Net Zero, ESG 2025, ve kterých se evropský průmysl snaží snížit svoji uhlíkovou stopu v jednotlivých stupních Scope 1, Scope 2, Scope 3.
Green PPA (dodávky „zelené“ elektřiny) jsou přímým nástrojem pro snižování uhlíkové stopy s naplněním cílů Scope 2, přičemž evropský trh postupně přechází od jednoduchého řešení zelených certifikátů GoO (Guarantees of Origin) na on-site výrobu z fotovoltaiky a nákup „Zelené“ elektřiny z konkrétních obnovitelných zdrojů s prioritou na nové, „additional“ zdroje (na rozdíl od stávajících dotovaných elektráren postavených na bázi státní podpory).
Green PPA jsou obecně levnější než cena klasické „černé“ elektřiny a standardně zahrnuje certifikáty GoO v ceně, což přináší kupujícím velkou úsporu v prvních letech trvání PPA na komoditě i úsporu na GoO (tržní cena certifikátů GoO se ke konci roku 2022 dostala na 4 EUR/MWh pro standardní GoO ze stávajících zdrojů a přes 10 EUR/MWh pro GoO z nově postavených zdrojů).
Sektor automotive je hlavním sektorem s důrazem na zelenou elektřinu, kde několik evropských značek oznámilo požadavek na své dodavatele na přechod na úplnou „zelenou“ elektřinu od roku 2025 formou Green PPA (Power Purchase Agreement), kde si jednotlivé závody dodavatelského řetězce zasmluvní u svých dodavatelů. elektřiny zelenou elektřinu s důrazem na nové zdroje (vítr, fotovoltaika) a jejich záruky původu. Ke konci roku 2022 vznikla nová iniciativa v rámci IFRS na vykazování opatření Scope 1,2,3, což posune zájem průmyslu o zelené PPA ještě více vpřed.
Průmysl v ČR i celé střední Evropě narážel dosud na fakt, že v prostoru SK, CZ, HU, AT neexistoval trh Green PPA, a proto bylo jediným řešením nákup certifikátů GoO.
Od roku 2023 je v prostoru ČR, SR nabídka několika nezávislých výrobců elektřiny, kteří staví velké zdroje elektřiny na bázi větru a slunce, pro dlouhodobé dodávky zelené elektřiny včetně certifikátů GoO.

 

Aktuální ceny zelené elektřiny podle PPA smluv v roce 2024 (únor) pro dodávky od roku 2025 (cena je včetně záruk původu elektřiny, záleží na konkrétním produktu, který je zasmluvněn):

PPA smlouva na elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky (green solar): smlouva na 7-10 let, cena 60-65 EUR/MWh,

PPA smlouva na elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky (green solar): smlouva na 7-10 let, cena 65-75 EUR/MWh.