Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

Dodavatel poslední instance ( zemní plyn )


Dodavatele poslední instance (DPI) je možnost, jak dodávat plyn nadále do odběrného místa i v situaci, že stávající dodavatel zemního plynu přestane dodávat plyn do odběrného místa (to neplatí, když se jedná o neoprávněný odběr, nebo máte dodávku elektřiny přerušenou přírodními živly, např. povodeň a podobně).

Pokud bylo stávajícímu dodavateli zemního plynu odebrané oprávnění nebo dodavatel nemá možnost dodávat plyn a odběratelé ke dni přerušení dodávek plynu nemají zajištěnou dodávku zemního plynu jiným dodavatelem, tak do takových odběrných míst začne dodávat plyn dodavatel poslední instance. Kterýkoliv odběratel v režimu DPI má pak právo najít si nového dodavatele do 6 měsíců. Odběratel si může porovnat ceny zemního plynu pro domácnosti, nebo pro firmy a vybrat si nejlevnějšího dodavatele plynu. Vždy připomínáme, že porovnání cen dodavatelů zemního plynu je pouze první důležitý krok. Pak doporučujeme věnovat pozornost také smluvním dokumentům. Když si odběratel nenajde dodavatele plynu do 6 měsíců, tak pak se jedná už o neoprávněný odběr zemního plynu.

Podle § 12a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci zemního plynu je držitel licence na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož podnikatele, jako je držitel licence na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází odběrné místo. Cena za dodávku zemního plynu v režimu dodavatel poslední instance je schvalována Energetickým regulačním úřadem

  • na vymezeném území distributora E.ON Distribuce, a.s. je dodavatelem poslední instance společnost E.ON Energie, a.s.,
  • na vymezeném území distributora Pražská plynárenská Distribuce, a.s. je dodavatelem poslední instance společnost Pražská plynárenská, a.s.,
  • na vymezeném území distributora RWE GasNet, s.r.o. je dodavatelem poslední instance společnost RWE Energie, s.r.o.
Možná Vás bude zajímat
Dodavatel poslední instance - elektřina
Distributoři zemního plynu