Stránka používá cookies.

Stránka se nachází v testovací beta verzi.

Dodavatel poslední instance ( elektrická energie )


Institut dodavatele poslední instance (DPI) je pojistkou pro případ, že Váš stávající dodavatel elektrické energie Vám z jakéhokoliv důvodu přestane dodávat elektřinu (to neplatí, když se jedná o neoprávněný odběr, nebo máte dodávku elektřiny přerušenou přírodními živly, např. povodeň a podobně).

Pokud dodavateli elektrické energie bylo v průběhu výkonu činnosti odebráno oprávnění nebo dodavatel elektřiny nemá možnost provádět dodávky elektřiny a odběratelé elektřiny ke dni přerušení dodávek elektrické energie nemají zajištěnou dodávku elektrické energie jiným dodavatelem, tak tímto odběratelům automaticky začne dodávat elektrickou energii dodavatel poslední instance. Každý odběratel v DPI si může srovnat ceny elektrické energie a vybrat si nejlevnějšího dodavatele s nejnižší cenou, jako svého nového dodavatele elektřiny. Dáváme důraz na to, že srovnání cen dodavatelů elektrické energie by měl být pouze první důležitý krok pro výběr nového dodavatele elektřiny. Pak je důležité si prostudovat také smluvní dokumenty a obchodní podmínky.

Postupnost kroků při zahájení dodávky elektřiny v režimu dodavatele poslední instance - informace se nacházejí v § 58 až § 60 Vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou.

  1. Energetický regulační úřad (ERÚ), nebo provozovatel přenosové, nebo distribuční soustavy informují Operátora trhu s elektřinou (OTE) o tom, že nastal/y důvod/y na zahájení režimu DPI.
  2. OTE neodkladně o této skutečnosti informuje provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, příslušné dodavatele a DPI a zároveň tuto informaci zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. OTE současně poskytne DPI a provozovateli příslušné distribuční soustavy seznamy zákazníků, jímž má byť zahájená dodávka elektrické energie DPI.
  3. Do 24 hodin ode dne, ve kterém byla zveřejněna informace podle bodu 2., nový dodavatel v součinnosti s dotčenými zákazníky může podat na OTE žádost o zrychlenou změnu dodavatele elektřiny.
  4. DPI do 2 pracovních dnů po zahájení dodávky DPI zašle dotčeným zákazníkům oznámení o zahájení DPI, o výši regulované ceny, o podmínkách DPI a upozornění o tom, že režim DPI může trvat maximálně 6 měsíců.
  5. Když dotčený odběratel, prostřednictvím nového dodavatele, nepodá žádost o změnu dodavatele podle bodu 3., tak má dotčený odběratel lhůtu 6 měsíců na změnu dodavatele z režimu DPI na standardní režim dodávky elektřiny.
  6. Když si dotčený odběratel v režimu DPI nevybere nového dodavatele do 6 měsíců, tak po uplynutí této lhůty se bude další odběr elektřiny pokládat za neoprávněný odběr.
  7. K datu účinností změny stávajícího dodavatele za DPI provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A, B, C nebo M. V případě měření typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečet nebo odhad stavu měřícího zařízení (na základě typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektrické energie) nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů.

Podle § 12a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny je držitel licence na obchod s elektřinou, který je nebo byl součástí téhož podnikatele, jako je držitel licence na distribuci elektřiny ve vymezeném území, kde se nachází odběrné místo. Cena za dodávku elektřiny v režimu dodavatel poslední instance je schvalována Energetickým regulačním úřadem

  • na vymezeném území distributora ČEZ Distribuce, a. s. je dodavatelem poslední instance společnost ČEZ Prodej, s.r.o.,
  • na vymezeném území distributora E.ON Distribuce, a.s. je dodavatelem poslední instance společnost E.ON Energie, a.s.,
  • na vymezeném území distributora PREdistribuce, a. s. je dodavatelem poslední instance společnost Pražská energetika, a.s.
Možná Vás bude zajímat
Dodavatel poslední instance - plyn
Distributoři elektrické energie